Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της Οδηγίας 52/2008 για τη Διαμεσολάβηση

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52016DC0542european-commission

Δημοσιεύσεις 2012 – 2015

Διαμεσολάβηση στη Ρωσσία, στη Βουλγαρία και στην Τουρκία,
Εφημερίδα Αγγελιοφόρος

Η Κοινοτική Οδηγία και η εμπορική προσέγγιση της Διαμεσολάβησης σε διασυνοριακές διαφορές,
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα, Τρέχουσες εξελίξεις,
UIA World Mediation Forum, Ιανουάριος 2012