Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της Οδηγίας 52/2008 για τη Διαμεσολάβηση

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52016DC0542european-commission

Ενημερωτική εκδήλωση ΟΠΕΜΕΔ

Ενημερωτική εκδήλωση για το θεσμό της Διαμεσολάβησης, µε τίτλο «Διαμεσολάβηση: η θεσμική εξωδικαστική λύση», πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου και ώρα 19.00 στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τον  Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών, την ΔΕΘ-HELEXPO, τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. […]

Ο πίνακας αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές αγορές στην ΕΕ για το 2016

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον τελευταίο πίνακα αποτελεσμάτων, για τις καταναλωτικές αγορές (The Consumer Markets Scoreboard). Οι πίνακες αποτελεσμάτων αποτυπώνουν τις επιδόσεις της ενιαίας αγοράς όσον αφορά τους καταναλωτές της Ε.Ε και προειδοποιούν για την πιθανή εμφάνιση προβλημάτων. Δημοσιεύονται αδιάλειπτα από το 2008 και αποσκοπούν τόσο στην παρακολούθηση της ποιότητας των καταναλωτικών συνθηκών που επικρατούν στα κράτη μέλη, όσο και στη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων μέσω της παροχής στοιχείων.

Consumer Markets Scoreboard – 2016 Edition