Νέο Εκπαίδευτικό Πρόγραμμα Δεξιοτήτων στη Διαχείριση Συγκρούσεων στον Εργασιακό Χώρο – 31 & 1 Απριλίου 2017

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δεξιοτήτων στη Διαχείριση Συγκρούσεων στον Εργασιακό Χώρο