Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων σέβεται την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρεί το οικείο ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία αυτών, καθώς και για το απόρρητο της επικοινωνίας, μεταξύ του οποίου τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 679/2016 και το Ν. 3471/2006, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Κατά την επικοινωνία σας μαζί μας δηλώνετε το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η συμπλήρωση των οποίων είναι απαραίτητη προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αίτημα που υποβάλλετε. Επίσης η φόρμα επικοινωνίας  περιέχει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρέχετε αυτοβούλως.

Ακόμη, εφόσον επιθυμείτε να σας ενημερώνουμε για τους τρόπους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, τις δραστηριότητές μας ή για να σας αποστέλλουμε  προσκλήσεις  σε επιστημονικές εκδηλώσεις μας, παρακαλούμε να δηλώσετε ρητά τη συγκατάθεσή σας επιλέγοντας το ανάλογο τετράγωνο:

€ Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικά email, newsletter για υπηρεσίες, εκπαιδευτικά, επιμορφωτικά προγράμματα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του ΕΙΕΣ

€ Όχι, ευχαριστώ

Σας ενημερώνουμε ακόμη  ότι μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την ανωτέρω συγκατάθεσή σας αποστέλλοντας email info@europeanresolution.com

Μπορείτε  να ασκήσετε οποτεδήποτε, το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα φορητότητας, ή/και αντίρρησης, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα  στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@europeanresolution.com

Για κάθε παράπονο ή αίτημα απορρέει από την ανωτέρω επεξεργασία, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προσφύγετε ενώπιον της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) στα εξής στοιχεία: email contact@dpa.gr, τηλέφωνο 210 6475600, ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.