Νέο Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση του Ι.Δ.Δ.Θ., 13-23 Νοεμβρίου 2019

Πληροφορίες προγραμμάτων εκπαίδευσης ΙΚΔΘ