Νέο Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση του Ι.Δ.Δ.Θ., 13-23 Νοεμβρίου 2019

Πληροφορίες προγραμμάτων εκπαίδευσης ΙΚΔΘ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δεξιοτήτων στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση του Ι.Κ.Δ.Θ., 29-30 Νοεμβρίου 2019

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δεξιοτήτων στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

Νέα Τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης ανακοινώνει νέους κύκλους Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών συνολικής διάρκειας διά ζώσης  άνω των 80 ωρών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο  Ν. 4512/2018.

  1. 13-23 Μαρτίου 2019
  2. 03-13 Απριλίου 2019

Οι αιτήσεις  βρίσκονται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του ΔΣΘ.

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με το Ευρωπαίκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων και την ADR-ODR International.

Περισσότερες πληροφοριές στο Ανακοίνωση νέων κύκλων Βασικής Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση

Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της Οδηγίας 52/2008 για τη Διαμεσολάβηση

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52016DC0542european-commission

Ενημερωτική εκδήλωση ΟΠΕΜΕΔ

Ενημερωτική εκδήλωση για το θεσμό της Διαμεσολάβησης, µε τίτλο «Διαμεσολάβηση: η θεσμική εξωδικαστική λύση», πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου και ώρα 19.00 στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τον  Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών, την ΔΕΘ-HELEXPO, τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. […]

Ο πίνακας αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές αγορές στην ΕΕ για το 2016

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον τελευταίο πίνακα αποτελεσμάτων, για τις καταναλωτικές αγορές (The Consumer Markets Scoreboard). Οι πίνακες αποτελεσμάτων αποτυπώνουν τις επιδόσεις της ενιαίας αγοράς όσον αφορά τους καταναλωτές της Ε.Ε και προειδοποιούν για την πιθανή εμφάνιση προβλημάτων. Δημοσιεύονται αδιάλειπτα από το 2008 και αποσκοπούν τόσο στην παρακολούθηση της ποιότητας των καταναλωτικών συνθηκών που επικρατούν στα κράτη μέλη, όσο και στη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων μέσω της παροχής στοιχείων.

Consumer Markets Scoreboard – 2016 Edition