ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Ο Τομέας Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (www.europeanresolution.com) απευθύνουν κάλεσμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής προς συγκρότηση ομάδας δύο (2) ατόμων προκειμένου να εκπροσωπήσουν τη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. στον Εθνικό Διαγωνισμό Διαπραγμάτευσης που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις αρχές Απριλίου μεταξύ των τριών (3) νομικών σχολών και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στον Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και όσοι έχουν αποφοιτήσει εντός του τελευταίου έτους. 

Η ομάδα που θα διακριθεί στον Εθνικό Διαγωνισμό, θα συμμετάσχει στον Διεθνή Διαγωνισμό Διαπραγμάτευσης, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 5-9 Ιουλίου 2019 στην Ιαπωνία (στο Τόκιο).

Ο Διεθνής Διαγωνισμός Διαπραγμάτευσης (INC) είναι ένας διαγωνισμός φοιτητών νομικής που διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα, στον οποίο μια ομάδα δύο φοιτητών νομικής που εκπροσωπούν ένα συμβαλλόμενο μέρος/ πελάτη διαπραγματεύεται είτε μια διεθνή συναλλαγή είτε την επίλυση μιας διεθνούς διαφοράς με μια αντίπαλη ομάδα δύο φοιτητών από διαφορετική χώρα. 

Πληροφορίες αναφορικά με τον διαγωνισμό βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://law-competitions.com.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται ηλεκτρονικά με αποστολή e-mail στον επίκουρο καθηγητή Δημοσθένη Λέντζη (dlentzis@law.auth.gr) με υποβολή βιογραφικού σημειώματος και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (200 λέξεις) στην οποία θα περιγράφονται οι λόγοι που ο αιτών επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 25η Φεβρουαρίου 2019.

Η Ελλάδα συμμετέχει για πρώτη χρονιά στον διαγωνισμό και εκπρόσωπος της ελληνικής συμμετοχής είναι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων. Μη χάσετε την ευκαιρία να συμμετέχετε στον μεγαλύτερο διαγωνισμό διαπραγματεύσεων για νομικούς παγκοσμίως και να γνωρίσετε φοιτητές, κορυφαίους καθηγητές, δικηγόρους και επιχειρηματίες από όλες τις χώρες!

Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της Οδηγίας 52/2008 για τη Διαμεσολάβηση

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52016DC0542european-commission

Δημοσιεύσεις 2012 – 2015

Διαμεσολάβηση στη Ρωσσία, στη Βουλγαρία και στην Τουρκία,
Εφημερίδα Αγγελιοφόρος

Η Κοινοτική Οδηγία και η εμπορική προσέγγιση της Διαμεσολάβησης σε διασυνοριακές διαφορές,
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα, Τρέχουσες εξελίξεις,
UIA World Mediation Forum, Ιανουάριος 2012