Εκπαιδεύσεις 2014

  • Νέος Κύκλος Εκπαίδευσης από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης 27/01/2014 – 01/02/2014
  • Νέος Κύκλος Εκπαίδευσης από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης 08/12/2014 – 13/12/2014
  • Νέος Κύκλος Εκπαίδευσης από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης 29/09/2014 – 04/10/2014
  • Νέος Κύκλος Εκπαίδευσης από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης 08/09/2014 – 13/09/2014
  • Νέος Κύκλος Εκπαίδευσης από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης 16/06/2014 – 21/06/2014
  • Νέος Κύκλος Εκπαίδευσης από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης 12/05/2014 – 17/05/2014
  • Νέος Κύκλος Εκπαίδευσης από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης 07/04/2014 – 12/04/2014
  • Νέος Κύκλος Εκπαίδευσης από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης 17/03/2014 – 22/03/2014
  • Νέος Κύκλος Εκπαίδευσης από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης 24/02/2014 – 01/03/2014
  • «Εκπαιδευτικά Προγράμματα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών» – Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος σε συνεργασία με το ADRg, Φεβ-Απρ-Ιουν 2014
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση