Εκπαιδεύσεις 2015

  • Νέος Κύκλος Εκπαίδευσης από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης 22/02/2016 – 27/02/2016
  • Νέος Κύκλος εκπαίδευσης από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης 22/06/2015 – 26/06/2015
  • Νέος Κύκλος εκπαίδευσης από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης 20/04/2015 – 25/04/2015
  • Νέος Κύκλος Εκπαίδευσης από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης 14/12/2015 – 19/12/2015
  • Δικαστική Μεσολάβηση, Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 23/11/15 – 24/11/15
  • Εκπαίδευση στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση 13/11/2015 -15/11/2015
  • Νέος Κύκλος Εκπαίδευσης από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης 07/09/2015 – 12/09/2015
  • Νέος Κύκλος Εκπαίδευσης από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης 09/03/2015 – 14/03/2015
  • Εκπαίδευση στην Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση 12/01/2015- 16/01/2015
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση