Νέα Τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης ανακοινώνει νέους κύκλους Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών συνολικής διάρκειας διά ζώσης  άνω των 80 ωρών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο  Ν. 4512/2018.

  1. 13-23 Μαρτίου 2019
  2. 03-13 Απριλίου 2019

Οι αιτήσεις  βρίσκονται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του ΔΣΘ.

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με το Ευρωπαίκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων και την ADR-ODR International.

Περισσότερες πληροφοριές στο Ανακοίνωση νέων κύκλων Βασικής Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση