12ος Διεθνής Διαγωνισμός Διαμεσολάβησης- Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

2017-Mediation-Week-bando_V01_source2017-Mediation-Comp-bando-Web_source
sitelogoScreenshot at Φεβ 03 20-05-47

Η ADR-ODR International και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων έχουν την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να ανακοινώσουν ότι είναι ανάμεσα στους επίσημους χορηγούς του 12ου Διεθνούς Διαγωνισμού Διαμεσολάβησης που διοργανώνει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (12th ICC International Commercial Mediation Competition).

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει την Εβδομάδα Διαμεσολάβησης στο πλαίσιο της οποίας φιλοξενούνται δύο πολύ σημαντικά επιστημονικά γεγονότα:

  • Η Στρογγυλή Τράπεζα του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
  • Ο Διαγωνισμός Διαμεσολάβησης του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου

Σε διάρκεια 7 ημερών, το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο υποδέχεται περισσότερους από 600 συμμετέχοντες, διαμεσολαβητές, ακαδημαϊκούς και φοιτητές από όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Διαμεσολάβησης δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συζητήσουν τις εξελίξεις της διαμεσολάβησης, να μοιραστούν και να αναλύσουν εμπειρίες και να συναναστραφούν με συναδέλφους από περισσότερες από 40 χώρες.

Ο Διαγωνισμός Διαμεσολάβησης διαρκεί 6 ημέρες και αποτελεί το πιο σημαντικό ακαδημαϊκό γεγονός σε ετήσια βάση και είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στη διεθνή εμπορική διαμεσολάβηση. Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους τους συμμετέχοντες και πλούσιο κοινωνικό πρόγραμμα.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 3-8 Φεβρουαρίου 2017

Χώρος διεξαγωγής: Kεντρικά Γραφεία του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και σε άλλους χώρους

Συμμετέχοντες: Φοιτητές και εκπαιδευτές από νομικές και άλλες σχολές, επαγγελματίες διαμεσολαβητές και ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο

Eκπαιδευτικοί Στόχοι: Στόχος του Διαγωνισμού Διαμεσολάβησης είναι η ενίσχυση της διδασκαλίας και της μάθησης μέσα από την πρακτική εξάσκηση της διαμεσολάβησης. Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο προσβλέπει στην ενδυνάμωση των μελλοντικών επιχειρηματιών και νομικών στην καλύτερη αντιμετώπιση  των αναγκών της επίλυσης συγκρούσεων σε μια ολοένα αυξανόμενη πολυ-πολιτισμική και παγκόσμια αγορά. Οι φοιτητές θα μάθουν να αξιοποιούν αποτελεσματικά τον ρόλο του Διαμεσολαβητή σε συνδυασμό με τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδεικνύουν τα συμφέροντα των μερών και να τα οδηγούν σε διακανονισμό.

Κάποια ενδεικτικά μεγέθη:

  • Περισσότεροι από 600 συμμετέχοντες από 40 χώρες
  • 66 πανεπιστημιακές ομάδες
  • 130 κορυφαίοι διαμεσολαβητές και ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο με την ιδιότητα των κριτών και διαμεσολαβητών